Małopolska Przyjazna Pszczołom

2022-09-06

W dniu 30.08.2022 r. w Dziennym Domu ,,Senior+’’ odbyło się spotkanie promujące projekt ,,Małopolska Przyjazna Pszczołom’’ w ramach Porozumienia Gmina Przyjazna Seniorom. Uczestnikami spotkania byli seniorzy z Dziennego Domu ,,Senior+’’, Klubu Seniora w Libiążu oraz uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu.

Celem wydarzenia było sadzenie miododajnych roślin oraz podkreślenie roli pszczół w środowisku. Prezes Stowarzyszenia MANKO w Krakowie Pan Łukasz Salwarowski oraz Pan dr Marek Pilch przedstawili znaczenie edukacji w zakresie roli owadów zapylających środowisko naturalne. Wydarzenie miało charakter integracyjny, łącząc pokolenie seniorów i najmłodszych mieszkańców gminy Libiąż. Służyło temu wspólne sadzenie przez uczestników miododajnych roślin na terenie Dziennego Domu ,,Senior+’ ’w Libiążu.