RELACJA Z KAMPANII PROFILAKTYCZNEJ O CHARAKTERZE INTRGRACYJNYM ,,MŁODZI BEZPIECZNI W MIEŚCIE”

2022-09-26

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Libiążu w ramach ,,Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Libiąż na lata 2021-2028” oraz w ramach Centrum Aktywności Lokalnej, zorganizował w dniu 23 września 2022 roku kampanię profilaktyczną ,,MŁODZI BEZPIECZNI W MIEŚCIE” na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej Moczydło w Libiążu. Działania realizowane w ramach kampanii skierowane były do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z gminy Libiąż.

Głównym celem kampanii było podniesienie świadomości młodzieży w zakresie problematyki przemocy oraz sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami. Ponadto celem wydarzenia było zwiększenie skuteczności i efektywności działań profilaktycznych i pomocowych wobec osób pokrzywdzonych przemocą w środowisku rówieśniczym i rodzinnym.

Zaangażowanie młodzieży najbardziej było widoczne podczas gier i konkursów profilaktycznych. Uczestnicy brali aktywny udział w grach i zabawach grupowych, mających na celu integrację oraz wzmacnianie więzi koleżeńskich. Uczniowie bardzo chętnie zaangażowałli się w wykonanie plakatu na najciekawszy mural ,,Młodzi bezpieczni w mieście” w ramach konkursu profilaktycznego. Pomimo trudnej tematyki, młodzież również aktywnie uczestniczyła w warsztacie profilaktycznym prowadzonym przez pedagoga. Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja zasad z dziedziny ratownictwa medycznego – pierwsza pomoc w wykonaniu przedstawiciela Ochotniczej Straży Pożarnej w Libiążu przy ul. Floriańskiej. O bezpieczeństwo wszystkich uczestników zadbali funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Libiążu, którzy przeprowadzili pogadankę edukacyjną dotyczącą profilaktyki uzależnienia od narkotyków. Młodzież miała okazję przymierzyć narkogogle i tym samym przekonać się, w jaki sposób narkotyki wpływają na zmysły obniżając koncentrację i zniekształcając oglądany obraz. Ponadto ciekawym działaniem, do którego zachęcali młodzież przedstawiciele policji, było pobranie odcisków palców. Najciekawszym punktem kampanii był mecz piłki nożnej. W rozgrywkach uczestniczyło 6 drużyn. Były to drużyny uczniów z Zespołu Szkół w Libiążu i Zespołu Szkół Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu oraz drużyny Ochotniczej Straży Pożarnej Moczydło w Libiążu i Komisariatu Policji w Libiążu. Zawodnicy wykazali się dużym zaangażowaniem. Kampania profilaktyczna była również okazją do integracji młodzieży przy poczęstunku w postaci grillowanych kiełbasek, przygotowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną Moczydło w Libiążu.

Podczas kampanii zostały przeprowadzone przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Libiąż badania ankietowe o charakterze diagnostycznym wśród młodzieży. Wyniki tych badań posłużą do sporządzenia diagnozy problemu przemocy wśród młodzieży.

W kampanii profilaktycznej licznie i aktywnie uczestniczyła młodzież ze szkół ponadpodstawowych w gminie Libiąż. Za udział dziękują organizatorzy.

Wszystkim organizatorom, partnerom lokalnym oraz sponsorom pomagającym przy organizacji kampanii składamy serdeczne podziękowania.

 

ORGANIZATORZY, PARTNERZY LOKALNI ORAZ SPONSORZY:

  1. ZESPPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE LIBIĄŻ.
  2. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LIBIĄŻU.
  3. ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIBIĄŻU.
  4. ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA WYCHOWAWCÓW W LIBIĄŻU.
  5. ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO W LIBIĄŻU.
  6. OCHOTNICZA STRAZ POŻARNA MOCZYDŁO W LIBIĄŻU.
  7. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LIBIĄŻU, UL. FLORIAŃSKA.
  8. KOMISARIAT POLICJI W LIBIĄŻU.
  9. PRZEWODNICZĄCA KOMISJI OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH W LIBIĄŻU – PANI DOROTA BUŻYK.