PACZKI ŻYWNOŚCIOWE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA

2022-10-10
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu informuje, że w dniach 12-10-2022r. w godzinach od 9-14.30 oraz 13.10.2022r. od 8 do 14.30 w Ochotniczej Straży Pożarnej Moczydło w Libiążu przy ul. Generała Andersa 9, wydawana będzie druga część żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 – Podprogram 2021. 
 
 
 
Zgodnie z warunkami programu pomoc w formie żywności przysługiwała w sytuacji, gdy dochód na osobę w rodzinie z miesiąca kwietnia 2022r. nie przekraczał kwoty:
• 1 707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
• 1 320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.
 
 
 
Żywność będzie wydawana wyłącznie mieszkańcom gminy Libiąż, którzy w miesiącu maju 2022r. zostali zakwalifikowani do programu.