Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023

2022-10-31

W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach programu Ministra Rodziny
i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” na 2023 rok finansowanego z Funduszu Solidarnościowego, Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu zaprasza do zgłaszania zapotrzebowania na usługi w ramach ogłoszonego programu do dnia 7 listopada 2022 r.

Głównym celem Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

 

Zapotrzebowanie proszę zgłaszać osobiście bądź telefonicznie pod numerem telefonu

32 627 78 25 wew. 30

w Klubie Integracji Społecznej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu ul. 9 Maja 2, III piętro pok. 418

do dnia 7 listopada 2022r.

 

Kartę zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023 mozna pobrać z podstrony programu edycja 2023

https://www.ops.libiaz.pl/asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023.html

 

Szczegółowe informacje o naborze oraz program wraz ze wszystkimi załącznikami, opublikowane zostały na stronie:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1417,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023