Terminy wypłat świadczeń w grudniu 2022r.

2022-11-29

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu informuje, że w miesiącu grudniu 2022r.

ZASIŁKI OKRESOWE, ZASIŁKI STAŁE, ZASIŁKI CELOWE Z PROGRAMU RZĄDOWEGO
PŁATNE BĘDĄ W TERMINIE: OD 12-12-2022 DO 21-12-2022

ŚWIADCZENIA RODZINNE
PŁATNE BĘDĄ W TERMINIE: OD 12-12-2022 DO 21-12-2022

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
PŁATNY 20-12-2022


Nieodebrane zasiłki zostaną przekazane do wypłaty przekazem pocztowym w dniu 23-12-2022.