Koniec terminu składania wniosków o dodatek węglowy

2022-11-29

Przypominamy, że do dnia 30 listopada 2022 r. można składać wnioski o dodatek węglowy oraz o tym, że istnieje możliwość ponownego ubiegania się o świadczenie w przypadku gdy wcześniejszy wniosek został rozpatrzony negatywnie lub pozostawiony bez rozpoznania!!!

Informujemy, że weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1692 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1967.),  które wprowadziły możliwość ponownego ubiegania się o przyznanie dodatku węglowego i dodatku z tytułu innych źródeł, przez gospodarstwa domowe zamieszkujące pod tym samym adresem, ale w odrębnych lokalach, dla których do dnia 30 listopada 2022 roku nie ma możliwości ustalenia odrębnego adresu!

Potwierdzenie posiadania odrębnego lokalu zostanie zweryfikowane przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu w formie wywiadu środowiskowego w terenie.

Odrębnym lokalem w szczególności jest wydzielona w obrębie budynku trwałymi ścianami, bez otworów drzwiowych i okiennych pomiędzy lokalami, izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Za odrębnością lokalu będzie przemawiało zatem w szczególności posiadanie oddzielnej kuchni, łazienki oraz odrębnego wejścia. Źródło ogrzewania może być współdzielone z innym gospodarstwem domowym. Posiadanie odrębnego źródła (funkcjonującego pieca) w większym stopniu przemawia, iż jest to odrębny lokal.

Potwierdzeniem niemożności ustalenia nowego adresu dla wydzielonego lokalu w terminie do 30 listopada 2022 roku będzie złożenie stosownego oświadczenia wraz z podaniem przyczyny. To wnioskodawca ma obowiązek udowodnić i wyjaśnić, dlaczego nadanie odrębnego nr lokalu nie jest możliwe.

Aby otrzymać dodatek według znowelizowanych zasad konieczne jest złożenie nowego wniosku do 30 listopada 2022 roku przez osoby, których wcześniejszy wniosek został rozpatrzony negatywnie lub pozostawiony bez rozpoznania. Kolejnego wniosku nie składają osoby, których poprzedni wniosek nie został jeszcze rozpatrzony.