Apel do mieszkańców Gminy Libiąż dotyczący osób bezdomnych i potrzebujących

2022-11-30

Okres zimowy to bardzo trudny czas dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, samotnych, przewlekle chorych, bezdomnych, a także dla rodzin niezaradnych życiowo. Niskie temperatury oraz złe warunki atmosferyczne mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia tych osób. Z tego względu pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu zwracają się z apelem do wszystkich mieszkańców Gminy Libiąż o skierowanie szczególnej uwagi na osoby, które mogą potrzebować pomocy.

Bardzo prosimy Państwa o zaangażowanie w działania pomocowe i alarmowanie o osobach mogących potrzebować wsparcia odpowiednich służb działających na terenie naszej gminy (w szczególności pracowników socjalnych), a także do pomocy międzysąsiedzkiej.

Szybkie alarmowanie odpowiednich służb oraz skoordynowanie działań między instytucjami, pozwolą uniknąć tragicznych w skutkach następstw zimy. Zrozumienie tego problemu jest przejawem troski o wszystkich mieszkańców oraz wrażliwości na sprawy osób potrzebujących.

Prosimy więc o wszelkie sygnały o zaobserwowanych sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu kierować do odpowiednich służb. Nie bądźmy obojętni. Nasza postawa może uratować im życie.

Prosimy więc o wszelkie sygnały o zaobserwowanych sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu kierować do odpowiednich służb. Nie bądźmy obojętni. Nasza postawa może uratować im życie.

Prosimy o zgłaszanie informacji na temat osób wymagających pomocy do:

  • Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu, ul. 9-go Maja 2 - tel. 32 627 78 25,
  • Komisariatu Policji w Libiążu - tel. 47 832 43 50 lub 997,
  • Pogotowia Ratunkowe - tel. 999 lub 112,
  • Całodobowa bezpłatna infolinia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego - tel. 987.