Czas pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu w dniu 2 stycznia 2023

2022-12-30

W dniu 02 stycznia 2023 r. (poniedziałek) Ośrodek Pomocy Społecznej pracuje w  godzinach  od  7:00  do  14:00. Czas  pracy  wynosi  7  godzin.