Relacja z pikniku profilaktycznego ,,JESTEŚ PRZECIW PRZEMOCY, DODAJ DZIECIOM MOCY”

2023-06-05

Z okazji Dnia Dziecka w dniu 01.06.2023 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zorganizował piknik profilaktyczny. Piknik był jednym z działań realizowanych w ramach ,,Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Osób Doznających Przemocy w Rodzinie w Gminie Libiąż na lata 2021- 2028’’ oraz w ramach Centrum Aktywności Lokalnej.

Piknik profilaktyczny miał na celu uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem przemocy wobec dzieci oraz kształtowanie świadomości społecznej poprzez informowanie i edukowanie o formach wsparcia w sytuacjach wystąpienia przemocy w rodzinie. Piknik wpisuje się również w działania Centrum Aktywności Lokalnej, które przyczyniają się do aktywizacji społecznej oraz integracji mieszkańców gminy Libiąż. W wydarzeniu wzięło udział ok. 50 osób. Dzieci i młodzież chętnie uczestniczyły w konkursie profilaktycznym, mającym na celu asertywne wyrażanie emocji ,,Herb’’. Uczestnicy pikniku z dużym zaangażowaniem wykonywali prace plastyczne pt. ,,Bezpieczna rodzina’’. Każdy z uczestników otrzymał nagrodę za udział w konkursach. Wielką atrakcją dla dzieci były gry i zabawy, brokatowe tatuaże oraz malowanie twarzy. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki oraz mieli możliwość skorzystania z poczęstunku.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu, Świetlica Środowiskowa w Libiążu, Punkt Aktywności Obywatelskiej oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie składają podziękowania partnerom wydarzenia oraz sponsorom:
- Zarząd Mienia Komunalnego w Libiążu.
- Komisariat Policji w Libiążu.
- Wolontariusze z Klubu Wolontariusza przy Punkcie Aktywności Obywatelskiej w Libiążu.
- Pani Dorota Bużyk Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w Libiążu.
- Biuro – Max S.C. Gumkowscy A.T w Chrzanowie.
- Dan Cake Polonia – Chrzanów Sp. Z o.o.