ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - edycja 2023

2023-08-21

Jeśli Twoje dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki, nie ukończyło 16 rok życia skorzystaj ze wsparcia Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA

na pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz wsparciu w zakresie funkcjonowania w życiu społecznym,
wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (za zgodą opiekuna prawnego),
korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.),
zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.


Nabór do Programu trwa od 21.08.2023 r. do 29.08.2023 r.
Liczy się kolejność zgłoszeń.

Bliższych informacji udziela Klub Integracji Społecznej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu ul.9 Maja ,2, tel. 32 627 78 25 wew. 30