PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020- PODPROGRAM 2021 PLUS.

2023-09-18

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu informuje, że w dniach 22.09.2023r. w godzinach 8.00 – 13.30 oraz 25.09.2023r. w godzinach 09.00 – 15.00 w Ochotniczej Straży Pożarnej Moczydło w Libiążu przy ul. Generała Andersa 9, wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 – Podprogram 2021.

Zgodnie z warunkami programu pomoc w formie żywności przysługiwała w sytuacji, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał kwoty:
• 1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
• 1 410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Żywność będzie wydawana wyłącznie mieszkańcom gminy Libiąż, którzy w 2023r. zostali zakwalifikowani do programu.