Ankieta dotycząca komunikacji w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Chrzanowa (na terenie powiatu chrzanowskiego).

2023-11-24

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej komunikacji w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Chrzanowa (na terenie powiatu chrzanowskiego).

Ankieta została przygotowana w związku z opracowaniem przez Powiat Chrzanowski, Gminę Alwernia, Gminę Babice, Gminę Chrzanów, Gminę Libiąż, Gminę Trzebinia oraz Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie „Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chrzanowa” dla obszaru powiatu chrzanowskiego i wszystkich gmin powiązanych ze sobą funkcjonalnie tj.: Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia.

Wykonawcą opracowania jest Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii.

Plan Mobilności Miejskiej to plan stworzony dla zaspokojenia potrzeb mobilności ludzi oraz gospodarki w miastach i ich otoczeniu, a także dla poprawy jakości życia. Opiera się na istniejących praktykach planistycznych i bierze pod uwagę zasady integracji, udziału społecznego oraz oceny. Stanowi uzupełnienie w stosunku do istniejących strategii miejskich i charakteryzuje się odmiennym spojrzeniem na sposób planowania.

Celem opracowania jest wypracowanie spójnej dla MOF Chrzanów koncepcji systemu transportowego oraz wyznaczenie kierunków działań i kreowania przyszłej współpracy dla zrównoważonego rozwoju w dziedzinie mobilności.

Wypełnienie ankiety nie stanowi żadnego zobowiązania. Ma ona jedynie charakter informacyjny i jest anonimowa.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących ankiety prosimy o kontakt: sump@fewe.pl

Z góry dziękujemy Państwu za poświęcony czas oraz zaangażowanie.

 Link do ankiety dla mieszkańców Powiatu Chrzanowskiego:

 
Ankietę można wypełniać do dnia 11.12.2023 r.