Informacja o rekrutacji do projektu

2017-01-17

Jesteś mieszkańcem Gminy Libiąż?
Korzystasz z pomocy OPS?
Chcesz zmienić swoją sytuację zawodową?
Weź udział w naszym projekcie!!!

Każdy uczestnik zostanie objęty indywidualnym wsparciem mającym na celu poprawę sytuacji społecznej i zawodowej, w tym przede wszystkim podjęcie pracy.

W ramach projektu przewidujemy m.in.:

  • zajęcia grupowe związane z rynkiem pracy, samooceną, prowadzeniem gospodarstwa domowego ( zdrowe żywienie, gospodarowanie budżetem domowym),
  • konsultacje indywidualne ze specjalistami z różnych dziedzin,
  • szkolenie zawodowe,
  • staż zawodowy.
  • oraz inne działania ukierunkowane na potrzeby uczestnika.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu Ul. 9 Maja 2 - III piętro pok. 404, w terminie do 25.01.2017 r.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!!

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 9.1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego