Podziękowanie za okazane serce, pomoc i wsparcie w akcji dobroczynnej „Podziel się sercem”

2024-03-28

W sobotę 23.03.2024 r. z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych odbyła się akcja dobroczynna "Podziel się sercem" pod patronatem Rady Miejskiej w Libiążu. Zbiórkę żywności przeprowadzono w supermarketach "Stokrotka", "Netto" i „Intermarche” w Libiążu.

Dziękujemy za okazane serce

Zebrano 352 kg artykułów żywnościowych.

W zbiórce żywności uczestniczyli radni Rady Miejskiej w Libiążu oraz pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu.

W akcji "Podziel się sercem", kolejny już raz, chętnie uczestniczyła młodzież z Klubu Wolontariusza działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu. Młodzież rozdawała ulotki informujące klientów o zbiórce oraz pakowała zebrane produkty. Łącznie w zbiórce wzięło udział 54 wolontariuszy.

Zebrane produkty zostały przewiezione przez Ochotniczą Straż Pożarną Moczydło i Floriańska do Zespołu Charytatywnego przy parafii Św. Barbary w Libiążu, gdzie zostaną rozdysponowane wśród rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Libiąż.

Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne podziękowania !!!