Nowy okres świadczeniowy 2017/2018

2017-07-21

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu, Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego informuje, że wnioski w sprawie:

- świadczeń wychowawczych (500 plus),

- funduszu alimentacyjnego,

- zasiłku rodzinnego i dodatków na okres zasiłkowy 2017/2018

wydawane i przyjmowane będą w Libiążu ul. 9 Maja 2, od 01-08-2017 pokój 3 i 15 poziom -1.

Natomiast w poszczególnych sołectwach wydawanie i przyjmowanie wniosków będzie odbywać się odpowiednio punktach:
• w Gromcu-Sołtysówka poniedziałek od 9:00 do 11:30
• w Żarkach-Sołtysówka poniedziałek w godzinach od 12:00 do 15:30
Punkty czynne będą w każdy poniedziałek w m-c sierpień i wrzesień 2017

W związku z nowym okresem świadczeniowym ulegają zmianie godziny przyjmowania stron, Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Przyjmowanie stron:
poniedziałek 9.00-16.00
wtorek 9.00-15.00
środa dzień wewnętrzny
czwartek 9.00-15.00
piątek 9.00-14.00