Informacja dotycząca refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r.

2024-06-07

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2024 r. poz. 303 z późn.zm.), refundacja podatku VAT przysługuje za dostarczone paliwa gazowe w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT można składać:

- do 30 września 2024 roku - w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych,

- po 30 września 2024 roku - w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Aby skorzystać z tej formy wsparcia należy łącznie spełnić dwa warunki:

- refundacja przysługuje osobie korzystającej z ogrzewania gazowego – urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi musi być zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB),

- gospodarstwo domowe spełnia kryterium dochodowe: (w gospodarstwie jednoosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za 2022 rok nie przekracza 2100 zł, w gospodarstwie domowym wieloosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.