Nie bądźmy obojętni na losy innych ludzi.

2018-11-19

Okres zimowy to spadki temperatury, a co za tym idzie zagrożenie dla życia
i zdrowia osób bezdomnych, ubogich, samotnych, starszych, chorych i niepełnosprawnych.

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu apelują o zwrócenie szczególnej uwagi na swych sąsiadów, którzy mogliby być narażeni na skutki niskich temperatur.


Jeśli wiedzą Państwo o osobach starszych mieszkających samotnie i potrzebujących pomocy prosimy o poinformowanie właściwych służb :
1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu ul. 9 Maja 2 (budynek Miejskiego Centrum Medycznego) III piętro tel: 32 627 78 25 lub 32 627 48 64.
2. Komisariat Policji w Libiążu ul. 1 Maja 12 tel: 32 627 71 97.

Nie bądźmy obojętni na losy innych ludzi.

Wczesna i szybka reakcja może pomóc przetrwać zimę osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej.