Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza

2017-12-07

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza składamy najserdeczniejsze życzenia, wszystkim tym, którzy każdego dnia poświęcają swój czas, trud, umiejętności i zaangażowanie na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego, zwłaszcza na rzecz najbardziej potrzebujących.

Cieszymy się, że wśród Nas jest tak wielu ludzi, którzy chcą nieść pomoc innym. Wasza praca i zaangażowanie są nieocenione, są przejawem szlachetnej wrażliwości, empatii i troski o dobro innych.

Ideę wolontariatu, która ustanowiona została przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją 40/212 z 17 grudnia 1985 roku należy wspierać i propagować wszelkimi sposobami, a ludzi oddanych służbie potrzebującym szczerze doceniać. Tym bardziej, że są to osoby działające zupełnie bezinteresownie, bez szukania poklasku czy uznania.

Wolontariat jest doskonałą szkołą charakteru. Wzbogaca obie strony – nie tylko tego, kto korzysta z pomocy, ale także tego kto udziela wsparcia. Uczy życia w zespole wśród ludzi i dla ludzi.

Drodzy Wolontariusze życzymy by nie zabrakło Wam wytrwałości, siły i wiary w to co robicie. Życzymy jak najwięcej pozytywnej energii, którą przekazujecie innym oraz satysfakcji z pracy, a także sukcesów w realizacji własnych planów i zamierzeń. A Nam wszystkim – abyśmy jak najczęściej potrafili bezinteresownie pomagać innym.
Mamy nadzieję, że swoją postawą będziecie zarażać innych – rodzinę, przyjaciół, znajomych, a dzięki Wam i Waszej pracy otaczający świat będzie stawał się lepszy !