SPOTKANIE Z WOLONTARIUSZAMI Z OKAZJI DNIA WOLONTARIUSZA

2017-12-07

W dniu 05.12.2017r w Punkcie Aktywności Obywatelskiej działającym przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu odbyło się uroczyste spotkanie Zastępcy Burmistrza Libiąża i Dyrekcji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu z Wolontariuszami należącymi do Klubu Wolontariusza. Klub Wolontariusza w strukturach OPS działa od 2008 roku.

Spotkanie zorganizowano z okazji przypadającego Międzynarodowego Dnia Wolontariusza , którą to ideę ustanowiono przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją z dnia 17 grudnia 1985 roku.


Osoby zaangażowane w pracę społeczną odebrały podziękowania, słowa wdzięczności i uznania z rąk Zastępcy Burmistrza Libiąża, Pana Huberta Szumniaka oraz Dyrekcji libiąskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Sylwii Paleczny oraz Pani Cecylii Ostafin. Wolontariusze otrzymali upominki, które były wyrazem uznania za pracę na rzecz potrzebujących, bezinteresowność podejmowanych działań, trud, poświęcony czas i umiejętności.

Wolontariusze działający przy OPS w Libiążu to osoby dobrej woli, w pełni rozumiejący sens i potrzebę misji społecznej jaką jest wolontariat. Poświęcając swój wolny czas, dają cząstkę samego siebie, a empatia, wrażliwość i dobroć budzą największy szacunek.
Nasi wolontariusze wspierają dzieci udzielając korepetycji, dzieląc się swoją wiedzą, a są to:
Pani Barbara Kirker – udzielająca korepetycji z języka polskiego,
Pani Janina Kosowska – udzielająca korepetycji z matematyki,
Pan Paweł Medoń – udzielający korepetycji z języka angielskiego;
Z kolei Pani Marzena Białek i Pani Janina Ząbek dzielą się pasją i doświadczeniem prowadząc dla wszystkich zainteresowanych warsztaty z rękodzieła artystycznego przyczyniając się nie tylko do rozwoju pasji osób w nich uczestniczących, ale także do integracji środowiska lokalnego.

Drodzy Wolontariusze, życzymy by nie zabrakło Wam wytrwałości, siły i wiary w to co robicie. Życzymy jak najwięcej pozytywnej energii, którą przekazujecie innym oraz satysfakcji z pracy, a także sukcesów w realizacji własnych planów i zamierzeń.
Z kolei Nam wszystkim – abyśmy z sercem potrafili bezinteresownie pomagać innym.

Wszystkich chętnych, którzy chcieliby się włączyć do współpracy wolontarystycznej w Klubie Wolontariusza zapraszamy do Punktu Aktywności Obywatelskiej codziennie w godzinach od 07.30 – 15.00.