Informacja z przeprowadzonej akcji "Podziel się sercem"

2017-12-12

W sobotę 09.12.2017 r. z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia odbyła się akcja dobroczynna "Podziel się sercem" pod patronatem Rady Miejskiej w Libiążu. Zbiórkę żywności przeprowadzono w supermarketach "Stokrotka" i "Netto" w Libiążu.

Zebrano 428 kg darów w tym: 426 kg artykułów żywnościowych i 2 kg środków czystości.

Organizatorami akcji byli: Zespół Charytatywny przy Parafii Św. Barbary w Libiążu, Ośrodek Pomocy Społecznej, Świetlica Środowiskowa, Klub Wolontariusza, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja”, Ochotnicza Straż Pożarna Moczydło oraz Libiąskie Centrum Kultury. W zbiórce żywności uczestniczyli także radni Rady Miejskiej w Libiążu.

W akcji "Podziel się sercem", kolejny już raz, chętnie uczestniczyła młodzież z Klubu Wolontariusza przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu. Byli to uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Libiążu, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Libiążu, Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu i I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Chrzanowie. Młodzież rozdawała ulotki informujące klientów o zbiórce oraz pakowała zebrane produkty. Łącznie w zbiórce wzięło udział 49 wolontariuszy.

Zebrane produkty zostały przewiezione przez Ochotniczą Straż Pożarną Moczydło do Zespołu Charytatywnego przy parafii Św. Barbary w Libiążu, gdzie zostaną rozdysponowane wśród rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Libiąż.

Akcja dobroczynna pod nazwą „Podziel się sercem” na rzecz osób potrzebujących z terenu Gminy Libiąż jest organizowana od 2008 r. przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Z zebranych darów co roku korzysta ok. 50 rodzin.

Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne podziękowania !!!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku życzymy, rodzinnego ciepła i radości. Świąt dających odpoczynek, a także nadzieję i dużo zdrowia na Nowy Rok. Tak aby pozwoliło ono na dalsze dzielenie się cząstką siebie z potrzebującymi.