19 Dni Przeciwko Przemocy

2018-02-12

W listopadzie 2017r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Libiążu włączyli się do ogólnoświatowej kampanii „19 Dni Przeciwko Przemocy”.

W ramach kampanii pracownicy socjalni (członkowie grup roboczych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego) przeprowadzili spotkanie edukacyjno – informacyjne o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w zajęciach Świetlicy Środowiskowej w Libiążu „Mobbing w szkole. Charakterystyka tego zjawiska i jego zapobieganie”. W spotkaniu wzięło udział 18 dzieci.
W dniu 16.10.2017r w siedzibie Punktu Aktywności Obywatelskiej w Libiążu dzieci ze świetlicy środowiskowej uczestniczyły w prelekcji filmu o tematyce przemocy w rodzinie.
W dniu 20.11.2017r. w siedzibie Punktu Aktywności Obywatelskiej odbyły się warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży. Motywem przewodnim warsztatów było przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i agresji rówieśniczej.
W dniu 29.11.2017r. w siedzibie Punktu Aktywności Obywatelskiej odbyło się zakończenie kampanii oraz podsumowanie zdobytej wiedzy.
Za włączenie się do udziału w Kampanii „19 Dni Przeciwko Przemocy” wobec dzieci i młodzieży, Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu jako partner, otrzymał dyplom z podziękowaniem.