Informacja Działu Świadczeń Rodzinnych - terminy płatności świadczeń w grudniu 2018

2018-11-27

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WLIBIĄŻU INFORMUJE, ŻE W MIESIĄCU GRUDNIU 2018


• ŚWIADCZENIA RODZINNE
• ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+
• ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ
• ORAZ INNE ŚWIADCZENIA

PŁATNE BĘDĄ W TERMINIE:
OD 10-12-2018 DO 20-12-2018

 

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
PŁATNE BĘDĄ W TERMINIE:
18-12-2018


Świadczenia, które nie zostaną odebrane w wyznaczonych terminach będą przekazywane za pośrednictwem poczty od 21 grudnia 2018r.