Informacja Działu Pomocy Środowiskowej – terminy płatności zasiłków z pomocy społecznej w grudniu 2018r.

2018-11-29

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WLIBIĄŻU INFORMUJE, ŻE W MIESIĄCU GRUDNIU 2018

• ZASIŁKI CELOWE
• ZASIŁKI OKRESOWE
• ZASIŁKI STAŁE

NALEŻY ODEBRAĆ W TERMINIE DO 20 GRUDNIA 2018r.

Świadczenia, które nie zostaną odebrane w wyznaczonym terminie będą przekazywane za pośrednictwem poczty od 21 grudnia 2018r.