REKRUTACJA DO PROJEKTU "AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNO-ZAWODOWA W GMINIE LIBIĄŻ - II"

2019-01-02

JEŻELI JESTEŚ MIESZKAŃCEM GMINY LIBIĄŻ W WIEKU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ CHCESZ PODJĄĆ PRACĘ I KORZYSTASZ ZE ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ WEŻ UDZIAŁ W PROJEKCIE „AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNO-ZAWODOWA W GMINIE LIBIĄŻ – II”

Każdy uczestnik zostanie objęty indywidualnym wsparciem mającym na celu poprawę sytuacji społecznej i zawodowej, w tym przede wszystkim podjęcie pracy.

W ramach projektu przewidujemy m.in.:

  • zajęcia grupowe związane z rynkiem pracy, samooceną, prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
  • konsultacje indywidualne ze specjalistami z różnych dziedzin,
  • szkolenie zawodowe,
  • płatny staż zawodowy

oraz inne ukierunkowane na potrzeby uczestnika.

 UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!!!

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do biura projektu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu : III piętro pok. 404, kontakt telefoniczny pod numerem 32 627 78 25 wew. 33 lub kontakt z pracownikiem socjalnym

w terminie do 15.01.2019 r.

NIE CZEKAJ – ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZISIAJ

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 9.1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego