2013-11-14

W dniu 14 listopada 2013r w Krakowie odbyła się Małopolska Gala Konkursu "Barwy Wolontariatu". Była uwieńczeniem konkursu "Barwy Wolontariatu" na poziomie wojewódzkim, ogłoszonego w październiku tego roku przez Ogólnopolską Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce.

2013-11-16

W dniu 16 listopada 2013r na Targowisku Miejskim w Libiążu Ośrodek Pomocy Społecznej był współorganizatorem pikniku pod nazwą "Targowisko Pomysłów".

Jednym z działań była promocja projektu systemowego "Rozwój Aktywnych Form Integracji w Gminie Libiąż" oraz promocja Punktu Aktywności Obywatelskiej jak i działań środowiskowych dla mieszkańców gminy Libiąż.

2013-11-28

Punkt Aktywności Obywatelskiej działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu w dniu 28 listopada 2013r zorganizował spotkanie z Koordynatorem Wolontariatu, z Regionalnego Centrum Wolontariatu w Krakowie.