2014-06-08

W ramach szeroko rozwiniętych działań środowiskowych oraz aktywowania społeczności lokalnej, co roku przyłącza się do wydarzenia organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. W ramach wydarzenia odbyły się dwa bezpłatne spotkania w Punkcie Aktywności Obywatelskiej dla mieszkańców gminy Libiąż oraz uczestników projektu systemowego "Rozwój Aktywnych Form Integracji w gminie Libiąż".

2014-06-09

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu dnia 9 czerwca 2014r. zorganizował wizytę studyjną, na którą zostali zaproszeni członkowie Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku.
Tematem spotkania była współpraca Ośrodka Pomocy Społecznej z organizacjami pozarządowymi przy realizacji projektu partnerskiego "Doskonalenie mechanizmów konsultacji społecznych w Gminie Libiąż".

2014-06-30

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu 30.06.2014r zakończył realizację I etapu projektu systemowego "Rozwój Aktywnych Form Integracji w Gminie Libiąż" - Kontrakt Socjalny.

W tym dniu w Punkcie Aktywności Obywatelskiej w Libiążu odbyło się spotkanie podsumowujące, na którym Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu Pani Józefa Skalniak oraz Koordynator projektu Pani Monika Łyszczarz podsumowały działania projektowe oraz wręczyły uczestnikom certyfikaty.