2015-07-06

W Punkcie Aktywności Obywatelskiej działającym przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu 6 lipca 2015r odbyło się spotkanie z wolontariuszami, którzy już kilka lat należą do Klubu Wolontariusza działającym w libiąskim OPS.
Spotkanie zostało zorganizowane aby wyrazić wdzięczność, słowa uznania i ogromny szacunek wszystkim osobom wykonującym pracę wolontarystyczną w Klubie Wolontariusza na rzecz mieszkańców Gminy Libiąż.