2016-09-10

10 września odbyła się kampania społeczna w formie imprezy środowiskowej "Mam fajnych dziadków". Impreza miała charakter międzypokoleniowy - doceń seniorów i osoby niepełnosprawne. Stop przemocy wobec osób zależnych. Współorganizatorami tego wydarzenia byli: Urząd Miejski w Libiążu, Libiąskie Centrum Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna w Libiążu, Zarząd Mienia Komunalnego, Zespół Szkolno-Gimnazjalny z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu, Świetlica Środowiskowa w Libiążu, Fundacja im. Brat Alberta - Warsztat Terapii Zajęciowej w Libiążu.