2017-09-12

Celem zajęć jest pomoc w odrabianiu lekcji, wspomaganie w procesie samodzielnego uczenia się oraz wyrównywania braków w nauce.

2017-09-12

Zajęcia mają na celu zachęcanie i przekonanie do systematycznej aktywności ruchowej, poprawę sprawności ruchowej, promocję zdrowego stylu życia oraz poprawę samopoczucia. Zajęcia są prowadzone w miłej, sympatycznej atmosferze.

2017-09-12

Zajęcia skierowane do osób dorosłych, seniorów, mają charakter ćwiczeń rozluźniających do muzyki relaksacyjnej. Nauka radzenia sobie ze stresem wykorzystując prawidłowy sposób oddechu z wykorzystaniem elementów jogi. Zajęcia mają na celu osiągnięcie wypoczynku dla organizmu po całym tygodniu zajęć.

2017-09-12

W czasie zajęć można poznać m.in. techniki de coupagu, filcowania, wyrobu własnej biżuterii, wyrobów z wikliny papierowej i inne.
Uczestnicy mogą nauczyć się od podstaw wybranej techniki lub wymienić się doświadczeniami.