Zajęcia z zakresu profilaktyki zdrowotnej

2019-03-11

W dniu 12.03.2019r.w godinach 16.30-18.30 w Punkcie Aktywności Obywatelskiej odbędą się warsztaty z zakresu profilaktyki zdrowotnej dla kobiet w ramach projektu socjalnego pt. „Klub Pozytywnej Zmiany”.


W programie:

- zapobieganie schorzeniom kręgosłupa

- profilaktyka raka szyjki macicy

Zajęcia w ramach projektu socjalnego pt.” Klub Pozytywnej Zmiany”, którego celem jest zwiększenie poziomu motywacji do zmiany funkcjonowania osobistego, społecznego
i zawodowego kobiet doświadczających przemocy w rodzinie w gminie Libiąż.

Partnerzy projektu: Ośrodek Pomocy Społecznej, Klub Integracji Społecznej, Punkt Aktywności Obywatelskiej.