Wycieczka do sztolni przy Zakładzie Górniczym „Janina” w Libiążu.

2019-07-12

W dniu 12 czerwca 2019 roku, Punkt Aktywności Obywatelskiej działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu zorganizował wycieczkę do sztolni przy Zakładzie Górniczym „Janina” w Libiążu.
W wycieczce wzięło udział 23 dzieci z terenu gminy Libiąż.

Sztolnia w Zakładzie Górniczym „Janina” w Libiążu to namiastka warunków pracy, które panują pod ziemią. Dzieci mogły tu zapoznać się z podstawowymi elementami procesu wydobywczego, m.in. przodkiem robót przygotowawczych wyposażonym w kombajn chodnikowy i zobaczyć, jak wygląda ściana wydobywcza wyposażona w kompleksy obudowy zmechanizowanej wraz z kombajnem. Najmłodsi uczestnicy wycieczki zwrócili szczególną uwagę na kolejkę osobową górniczego przewozu dołowego oraz kolejkę szynową podwieszaną.
Ciekawostkę było również miejsce, w którym znajdowały się manekiny ubrane w stroje robocze i prezentowane na nich środki ochrony indywidualnej. Dodatkowo zobaczyć można było kolekcję mundurów z prywatnych zbiorów pracownika ZG „Janina”, Pana Jerzego Wolskiego, z której najstarszy pochodzi z początku XX w., szpady górnicze, kolekcję kufli oraz fotografie historyczne, obrazujące zmiany zachodzące w zakładzie.