Spotkanie z wolontariuszami działającymi w Klubie Wolontariusza przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu

2013-10-15

W dniu 15 października w Punkcie Aktywności Obywatelskiej działającym przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu, zorganizowano spotkanie z wolontariuszami, działającymi w Klubie Wolontariusza przy libiąskim OPS.

Spotkanie zainicjowano w związku z ogłoszonym konkursem przez Ogólnopolską Sieć Centrów Wolontariatu pod hasłem "Barwy Wolontariatu". Kandydatury można zgłaszać do 20 października 2013r do Centrum Wolontariatu przy Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych w Krakowie.

Konkurs "Barwy Wolontariatu" odbywa się w tym roku po raz trzynasty. Stwarza okazję, aby w sposób szczególny podziękować wolontariuszom, na co dzień współpracującym
z organizacjami pozarządowymi, placówkami publicznymi i osobami prywatnymi. Organizatorom konkursu zależy, aby pokazać wielobarwność działań społecznych i aktywność wolontariuszy, którzy są obecni niemalże we wszystkich sferach życia społecznego.

Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzący Klub Wolontariusza, jako jedyny w gminie i nie liczny w powiecie, postanowił wziąć udział w konkursie i zgłosić działalność wolontariuszy, którzy prowadzą różne formy zajęć w Punkcie Aktywności Obywatelskiej w Libiążu.

Punkt Aktywności Obywatelskiej, to miejsce, gdzie realizowane są zadania skierowane na promowanie działań integrujących, prospołecznych, prozdrowotnych, aktywizujących społeczność lokalną, skupiających mieszkańców gminy w grupach zgodnie z deklarowanymi zainteresowaniami. Jest także miejscem rozwijania zainteresowań i pogłębiania wiedzy przez uczestnictwo w spotkaniach ze specjalistami z różnych dziedzin. W Punkcie Aktywności Obywatelskiej propagowana jest idea wolontariatu m.in. poprzez prowadzenie zajęć z rękodzieła artystycznego oraz "Pogotowia lekcyjnego" - udzielanie bezpłatnych korepetycji dzieciom i młodzieży w gminie Libiąż.

Do konkursu zgłosiliśmy te dwie formy zajęć i wszystkich wolontariuszy, którzy wkładają swój wysiłek w organizowanie zajęć oraz poświęcają swój czas drugiemu człowiekowi.

W konkursie biorą udział: Pani Marzena Białek, prowadząca zajęcia z rękodzieła artystycznego oraz grupa "Pogotowia Lekcyjnego", w skład której wchodzi Pani Barbara Kirker - korepetycje z języka polskiego, pomoc w sporządzaniu prezentacji maturalnych, Pani Halina Łabuzek - korepetycje z geografii - przygotowanie do matury z geografii, Anna Grochal - korepetycje z j. angielskiego, Adrian Plewka - korepetycje z matematyki oraz Łukasz Rembiecha - korepetycje z matematyki.

Rozstrzygnięcie wojewódzkiego etapu konkursu nastąpi podczas uroczystej Gali Wolontariatu w listopadzie, która jest częścią projektu "Wolontariat ma sens" realizowanego przez Stowarzyszenie Sursum Corda, Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych oraz SPES. Następnym etapem będzie wyróżnienie na poziomie ogólnopolskim, a sylwetki laureatów zostaną zaprezentowane podczas uroczystej Gali Wolontariatu w grudniu 2013r.