Spotkanie organizacyjne z wolontariuszami w sprawie Imprezy Środowiskowej "Żyj aktywnie i zdrowo bez przemocy i nałogów. Zamień agresję na sport"

2015-09-07

W poniedziałek 7 września 2015r odbyło się w Punkcie Aktywności Obywatelskiej działającym przy OPS Libiąż spotkanie z wolontariuszami oraz harcerzami ZHP z Hufca w Libiążu.
Celem spotkania było przygotowanie się do Imprezy Środowiskowej, integracyjnej, wzmacniającej więzi rodzinne, promującej zdrowy styl życia, jak również wspierającej społeczność lokalną w rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Ponadto impreza ma na celu krzewienie kultury fizycznej oraz wzrost aktywności ruchowej wśród mieszkańców gminy Libiąż.

Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował imprezę na sobotę 12.09.2015r wspólnie z Urzędem Miejskim w Libiążu, Libiąskim Centrum Kultury, Miejską Biblioteką Publiczną, Zarządem Mienia Komunalnego, Świetlicą Środowiskową, oraz Zespołem Szkolno - Gimnazjalnym z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu.

Dzieci i młodzież z naszej gminy ale również z poza jej granic, bardzo chętnie zaangażowała się w wykonanie proponowanych im zadań. Wykazali się dużą aktywnością oraz sumiennością. Współpraca z nimi będzie polegać na pomocy w rozkładaniu namiotów, łąwostołów, obsługiwaniu stoisk gastronomicznych, z pieczywem, fotografowaniu, rozdawaniu ulotek, informatorów, rozprowadzaniu ankiet wśród uczestników imprezy, pomoc w przeprowadzeniu gry miejskiej oraz wspólnym sprzątaniu.

Na spotkanie przyszli wolontariusze z Klubu Wolontariusza działającym przy OPS w Libiążu, harcerze ZHP z libiąskiego Hufca oraz dzieci i młodzież z Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu, Gimnazjum nr 1 w Libiążu, Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców, SZ w Żarkach oraz LO im. St. Staszica w Chrzanowie i Gimnazjum nr 2 w Chrzanowie.