Wolontariat w ramach Klubu Wolontariusza działającego przy OPS w Libiążu

2015-09-20

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu prowadzi już od kilku lat Klub Wolontariusza, który zrzesza wolontariuszy z całej gminy Libiąż. Do klubu należą przede wszystkim dzieci i młodzież, ale także seniorzy, którzy prowadzą różnorakie zajęcia w Punkcie Aktywności Obywatelskiej w Libiążu. Wolontariuszów mamy stałych, którzy współpracują z nami cyklicznie i akcyjnych, którzy włączają się w większe akcje i wydarzenia. Jednym z takich wydarzeń była zeszłotygodniowa Impreza Środowiskowa "Żyj aktywnie i zdrowo bez przemocy i nałogów. Zamień agresję na sport", która odbyła się w sobotę 12 września, na której nie zabrakło nikogo z nich.

Przy imprezie pomagało nam 47 wolontariuszy nie tylko z naszej gminy ale i z poza jej granic. Byli wolontariusze z Klubu Wolontariusza, harcerze ZHP z libiąskiego Hufca, dzieci i młodzież z Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu, z Gimnazjum nr 1 w Libiążu, z Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu, z SZ w Żarkach oraz z LO im. St. Staszica w Chrzanowie i Gimnazjum nr 2 w Chrzanowie.

Współpraca z nimi polegała na rozkładaniu namiotów, ławostołów, obsługiwaniu stoisk gastronomicznych, stoiska z pieczywem, fotografowaniu, rozdawaniu ulotek oraz informatorów, rozprowadzaniu ankiet wśród uczestników imprezy, a także pomagali w przeprowadzeniu gry miejskiej oraz wspólnym sprzątaniu.

Młodzież wykazała się dużą aktywnością oraz sumiennością, bardzo chętnie zaangażowała się w wykonanie proponowanych im zadań.

Podsumowując działanie, każdy z wolontariuszy dostał oficjalne podziękowania od Pani Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu, wraz z słodką niespodzianką, poza tym podziękowania powędrowały również do Dyrektorów Szkół, gdzie każdy z nich na co dzień się uczy.

A tak wyglądała praca wolontariuszy: