BEZPIECZNE WAKACJE 2018 - SPOTKANIE Z DZIELNICOWYMI KOMISARIATU POLICJI W LIBIĄŻU

2018-07-23

W dniu 19.07.2018. w Punkcie Aktywności Obywatelskiej działającym w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu odbyło się spotkanie dzieci i młodzieży z terenu gminy Libiąż z przedstawicielami policji : dzielnicowym młodszym aspirantem Sebastianem Wiernek oraz starszym posterunkowym Markiem Szendera z Komisariatu Policji w Libiążu.

Celem zorganizowanego spotkania było kształtowanie prawidłowych zachowań oraz postaw wśród dzieci w zakresie bezpieczeństwa w okresie wakacji.

Policjanci wygłosili prelekcję, na której przybliżyli i przypomnieli dzieciom zasady bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach w okresie wakacji. Przedstawiono zasady bezpiecznego poruszania się na drodze, właściwego przechodzenia przez jezdnię, rozważnego korzystania z kąpielisk oraz zasady ograniczonego zaufania w stosunku do obcych osób. W ciekawy sposób poruszone zostały tematy związane z niebezpieczeństwami czyhającymi na nas bez względu na wiek. Podczas spotkanie dzieci miały okazję obejrzeć sprzęt policyjny oraz zadawać pytania dotyczące pracy policji.