Kampania profilaktyczna o charakterze integracyjnym ,,POMOC – NIE PRZEMOC” w dniu 22.09.2018

2018-09-14

Centrum Aktywności Lokalnej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu oraz Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie serdecznie zapraszają na kampanię profilaktyczną o charakterze integracyjnym ,,POMOC – NIE PRZEMOC”.

Głównym celem kampanii będzie uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem przemocy wśród seniorów. Ponadto ideą wydarzenia będzie wzmacnianie więzi rodzinnych, propagowanie spędzania wolnego czasu w sposób aktywny oraz integracja mieszkańców gminy Libiąż.
W trakcie trwania kampanii zostaną przeprowadzone badania ankietowe o charakterze diagnostycznym wśród seniorów, których celem będzie zbadanie problemu przemocy w tej grupie społecznej. Uczestnicy kampanii będą mogli wziąć udział w różnych zabawach oraz konkursach profilaktycznych dla dzieci i seniorów. Ponadto zaplanowano warsztaty artystyczno-integracyjne dla juniorów i seniorów ,,Jesienna kompozycja” mające na celu wzmacnianie więzi rodzinnych, propagowanie spędzania wolnego czasu w sposób aktywny oraz integrację mieszkańców gminy Libiąż. Podczas trwania kampanii będzie można wziąć udział we ,,Wspólnym czytaniu” organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Libiążu oraz zobaczyć występ Grupy Kabaretowo- Teatralnej ,,Odział Specjalnej Troski” działającej przy Libiąskim Centrum Kultury.

 

Harmonogram kampanii w dniu 22.09.2018r.:
14.00 – Powitanie zaproszonych gości i wszystkich mieszkańców. Przedstawienie celu oraz harmonogramu kampanii.
14.15-16.15 – Blok zabaw i konkursów dla dzieci i seniorów wraz z nagrodami.
16.15 – Występ grupy kabaretowo-teatralnej „Oddział Specjalnej Troski” działającej przy Libiąskim Centrum Kultury.
16.30 – „Wspólne czytanie” – organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Libiążu.
17.00-18.00 - Warsztaty dla juniorów i seniorów „Jesienna kompozycja”.
18.00 - Podziękowania i zakończenie kampanii.