2017-01-16

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu informuje, że od 9 stycznia 2017 roku w Punkcie Aktywności Obywatelskiej przy ul. Makowej 2, można uzyskać pomoc w zakresie doradztwa zawodowego udzielanego przez Specjalistę Reintegracji Zawodowej Marię Mulamba Salumu.

2017-01-17

Jesteś mieszkańcem Gminy Libiąż?
Korzystasz z pomocy OPS?
Chcesz zmienić swoją sytuację zawodową?
Weź udział w naszym projekcie!!!