Archiwum: listopad 2020

2020-11-03

Badanie ankietowe - diagnoza społeczna dotycząca przeciwdziałania przemocy w rodzinie

BADANIA ANKIETOWE BĘDĄ TRWAŁY DO DNIA 15 LISTOPADA 2020r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Libiąż,

Prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety w celu zebrania informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie wśród mieszkańców Gminy Libiąż oraz zbadanie poziomu świadomości społecznej na temat form wsparcia dostępnych na terenie Gminy Libiąż.

Przystąpienie do wypełnienia ankiety odbywa się poprzez kliknięcie na poniższy link.

Ankieta społeczna dotycząca przeciwdziałania przemocy w rodzinie

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

2020-11-09

INFORMACJA

W dniu 12 listopada 2020 r. (czwartek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu będzie czyny w  godzinach od  7:00 do 14:00.

2020-11-24

Zmiany przepisów prawa z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Libiąż informuje, że w dniu 30 listopada 2020 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 29 maja 2020 poz.956), zawierająca nowe uregulowania prawne dotyczące prawa policjanta – wobec osób cywilnych, a żołnierza Żandarmerii Wojskowej – wobec żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową – do zatrzymania oraz wydania nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.