Archiwum: marzec 2022

2022-03-07

Dzień kobiet w Punkcie Aktywności Obywatelskiej

Z okazji Dnia Kobiet składamy najserdeczniejsze życzenia szczęścia, pomyślności i aby każdy kolejny dzień przyniósł same szczęśliwe chwile .

2022-03-11

Dzień kobiet w Klubie Seniora

W dniu 10.03.2022 r. w Punkcie Aktywności Obywatelskiej działającym przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu odbyło się spotkanie Klubu Seniora z okazji Dnia Kobiet.

2022-03-11

Sprawozdanie z okazji Dnia Kobiet

W dniu 08.03.2022 r. w Punkcie Aktywności Obywatelskiej działającym przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet.

2022-03-14

Nauka języka polskiego dla obywateli Ukrainy

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne dotyczące nauki języka polskiego dla obywateli Ukrainy, które odbędzie się w dniu 16.03.2022 r. o godzinie 11.00
w Punkcie Aktywności Obywatelskiej w Libiążu (Targowisko Miejskie ul. Rouvroy 10, Box nr 22).

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 32 627 78 25, wew. 19 lub 532 560 650.

2022-03-17

Świadczenia ZUS dla uchodźców

Specustawa otwiera uchodźcom z Ukrainy dostęp do pomocy państwa, w tym do świadczeń 500+ i Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Aby złożyć wniosek muszą mieć PESEL, konto w banku i polski numer telefonu. ZUS niedługo uruchomi odpowiednie wnioski.

 

 

2022-03-24

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt w Polsce został uznany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę. To środki przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.