Nauka języka polskiego dla obywateli Ukrainy

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne dotyczące nauki języka polskiego dla obywateli Ukrainy, które odbędzie się w dniu 16.03.2022 r. o godzinie 11.00
w Punkcie Aktywności Obywatelskiej w Libiążu (Targowisko Miejskie ul. Rouvroy 10, Box nr 22).

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 32 627 78 25, wew. 19 lub 532 560 650.

Z myślą o uchodźcach z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w Gminie Libiąż, libiąski Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował szeroką ofertę wsparcia. Ukraińskie dzieci mogą korzystać w szkole i przedszkolu z posiłków w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

OPS zapewnia także:

- pomoc psychologiczną,

- poradnictwo prawne,

- pomoc w zaspokojeniu podstawowych potrzeb bytowych,

- poradnictwo w zakresie informowania o dostępnych formach pomocy i wsparcia.

W ramach świetlicy środowiskowej dzieci w wieku od 7 do 15 lat mogą korzystać z pomocy pedagogicznej, pomocy w nauce języka polskiego, zajęć integracyjnych i podwieczorku

W ramach Punktu Aktywności Obywatelskiej ul. Rouvroy 10 box nr 22 będzie organizowana:

- pomoc w nauce języka polskiego dla osób dorosłych i dzieci w celu nabycia podstawowych umiejętności językowych,

- zajęcia integracyjne dla dzieci zapewniające opiekę i wsparcie,

- indywidualne poradnictwo zawodowe dla osób poszukujących pracy w celu uzyskania informacji zawodowej dotyczącej rynku pracy, pomocy w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych niezbędnych do podjęcia pracy.

Wkrótce podamy szczegółowe terminy zajęć. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 32 627 78 25 w. 35