Archiwum: sierpień 2023

Obrazek promocyjny
2023-08-16

Zachęcamy do skorzystania ze wsparcia psychologicznego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu oferuje bezpłatne wsparcie osobom w trudnej sytuacji życiowej (m.in. problemy rodzinne, osobiste, zawodowe ), poradnictwo psychologiczne, psychoedukacja w każdą środę w godz. 9.00-14.00 budynek MCM w Libiążu 9 Maja 2 pokój 15 .

Na wizytę można umówić się osobiście lub telefoniczne w godzinach pracy psychologa Tel. 32 627 75 25 wew. 37

2023-08-21

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - edycja 2023

Jeśli Twoje dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki, nie ukończyło 16 rok życia skorzystaj ze wsparcia Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej

2023-08-22

Informacja o ogłoszeniu dotyczącym naboru wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

16 sierpnia 2023 r. Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych poinformowało o nowym naborze wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 r.

Plakat promujący Senioralia 2023
2023-08-23

X Międzynarodowe Senioralia w Krakowie 2023 r.

W ramach Programu ,, Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora’’ zapraszamy do udziału w X Międzynarodowych Senioraliach w Krakowie, które odbędą się 1 września 2023 r. w Parku Jordana w Krakowie. Celem wydarzenia jest kształtowanie i utrwalanie wśród seniorów postawy aktywnego obywatela, a także integrowanie poprzez budowanie świadomości ekonomicznej, prawnej, związanej z bezpieczeństwem oraz prozdrowotnej osób 60+!