Wnioski o dodatek mieszkaniowy należy składać w:

Libiąż ul. 9 Maja 2

Poniedziałek: 7.00 - 16.00

Wtorek: 9.00-15.00

Środa: 7.00 - 15.00

Czwartek: 9.00 - 15.00

Piątek: 7.00 - 14.00

tel. 32 627 78 25 w. 21

Dodatkowe informacje

Podstawowe dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy:

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wypełniony przez zarządcę lokalu
 • deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego
 • dokument potwierdzający wysokość dochodów osiągniętych w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku:
  • zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy - dotyczy osób zatrudnionych na umowę o pracę
  • trzy ostatnie odcinki renty (emerytury) lub zaświadczenie z ZUS - dotyczy osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe,
  • zaświadczenie o wysokości płatnych praktyk ze szkół zawodowych lub wysokości ewentualnego stypendium wystawiane przez dziekanaty uczelni - dotyczy osób uczących się,
  • osoby pobierające alimenty dostarczają wyrok sądu zasądzający alimenty lub zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
  • osoby pełnoletnie posiadające dochód z innego tytułu lub nie posiadające żadnego dochodu składają stosowne oświadczenie w chwili składania wniosku o dodatek mieszkaniowy,
 • oświadczenie informujące na konto którego zarządcy będzie przekazywany dodatek mieszkaniowy
 • umowa najmu - w przypadku najmu lokalu od osoby prywatnej.

 

Wnioski i załączniki do pobrania

docx
12819

Zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy - dotyczy osób zatrudnionych na umowę o pracę