Profilaktyka zdrowotna

2022-06-02

Każdy z nas wie jak ważna w procesie leczniczo- terapeutycznym jest efektywna komunikacja na linii pacjent- lekarz. Buduje poczucie bezpieczeństwa, wplywa na rozumienie choroby i przeżywanie stanów emocjonalnych. Pacjent który darzy zaufaniem lekarza, chętniej stosuje się do zaleceń i szybciej powraca do zdrowia a przy okazji rozmowy ma szansę przyswoić wiedzę z zakresu profilaktyki zdrowotnej . Zaproszenie do Dziennego Domu Senior+ przyjął lekarz Jarosław Woźniak , któremu bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i poświęcenie swojego czasu.