Prezentacja

logo programu Senior+
barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczpospolitej Polskiej

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025 - edycja 2024 r.

Dotację przeznacza się na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta polegającego na zapewnieniu funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób starszych w zakresie ustalonym w programie wieloletnim „Senior+” na lata 2021-2025.

Zadanie „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” w roku 2024” dofinansowanie jest ze środków budżetu państwa otrzymanych od Wojewody w wysokości: 82 560,00 zł.

Całkowity koszt zadania publicznego wynosi: 165 120,00 zł

Celem przyznania środków jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60 lat i więcej, przez umożliwienie im korzystania z oferty ośrodków wsparcia dziennych domów i klubów „Senior+”.

Efektem realizacji dotowanego zadania będzie zapewnienie funkcjonowania 20 miejsc w Dziennym Domu Senior+ w Libiążu.

Działania wykonane w ramach zadania prezentujemy na stronie Dziennego Domu Senior+ https://www.ops.libiaz.pl/dzienny-dom-senior/ oraz profilu facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100064092039906

Data podpisania umowy: 06.06.2024r.

godło i herb Polski
 

Program Wieloletni „Senior+” edycja 2023

Dotację przeznacza się na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta polegającego na zapewnieniu funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób starszych w zakresie ustalonym w programie wieloletnim „Senior+” na lata 2021-2025.

Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa otrzymanych od Wojewody w wysokości: 81 600,00 zł.

Całkowity koszt zadania publicznego wynosi: 163 200,00 zł

Celem przyznania środków jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60 lat i więcej, przez umożliwienie im korzystania z oferty ośrodków wsparcia dziennych domów i klubów „Senior+” .

Efektem realizacji dotowanego zadania będzie zapewnienie funkcjonowania 20 miejsc w Dziennym Domu Senior+ w Libiążu.

Data podpisania umowy: 22.05.2023r.

 

 
logo programu Senior +

Program Wieloletni „Senior+” edycja 2022

Dotację przeznacza się na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta polegającego na zapewnieniu funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób starszych w zakresie ustalonym w programie wieloletnim „Senior+” na lata 2021-2025.

Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa otrzymanych od Wojewody w wysokości: 77 760,00 zł.

Całkowity koszt zadania publicznego wynosi: 155 520,00 zł

Celem dotacji jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym.

Efektem realizacji dotowanego zadania będzie zapewnienie funkcjonowania 20 miejsc w Dziennym Domu Senior+ w Libiążu.

Program Wieloletni „Senior+” edycja 2021

Dotację przeznacza się na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta polegającego na zapewnieniu funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób starszych w zakresie ustalonym w programie wieloletnim „Senior+” na lata 2021-2025.

Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa otrzymanych od Wojewody w wysokości: 85 440,00 zł.

Całkowity koszt zadania publicznego wynosi: 170 880,00 zł

Celem dotacji jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorówpoprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym.

Efektem realizacji dotowanego zadania będzie zapewnienie funkcjonowania 20 miejsc w Dziennym Domu Senior+ w Libiążu.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utworzeniu i wyposażeniu ośrodka wsparcia dla osób starszych w ramach Modułu I Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa otrzymanych od Wojewody w wysokości: 80 000,00 zł.

Całkowity koszt zadania publicznego wynosi: 100 000,00 zł

Celem dotacji jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów.

 Efektem realizacji dotowanego zadania będzie utworzenie i uruchomienie ośrodka wsparcia dla osób starszych „Senior+” nie później niż od 1 stycznia 2021 r.