Program Wieloletni „Senior+” edycja 2022

2022-05-18

Dotację przeznacza się na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta polegającego na zapewnieniu funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób starszych w zakresie ustalonym w programie wieloletnim „Senior+” na lata 2021-2025.

barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczpospolitej Polskiej

Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa otrzymanych od Wojewody w wysokości: 77 760,00 zł.

Całkowity koszt zadania publicznego wynosi: 155 520,00 zł

Celem dotacji jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym.

Efektem realizacji dotowanego zadania będzie zapewnienie funkcjonowania 20 miejsc w Dziennym Domu Senior+ w Libiążu