Program Wieloletni „Senior+” edycja 2023

2023-05-24

Dotację przeznacza się na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta polegającego na zapewnieniu funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób starszych w zakresie ustalonym w programie wieloletnim „Senior+” na lata 2021-2025.

Barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczpospolitej Polskiej

Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa otrzymanych od Wojewody w wysokości: 81 600,00 zł.

Całkowity koszt zadania publicznego wynosi: 163 200,00 zł

Celem przyznania środków jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60 lat i więcej, przez umożliwienie im korzystania z oferty ośrodków wsparcia dziennych domów i klubów „Senior+” .

Efektem realizacji dotowanego zadania będzie zapewnienie funkcjonowania 20 miejsc w Dziennym Domu Senior+ w Libiążu.