W Dziennym Domu ,,Senior +" w Libiążu odbyła się prelekcja dotycząca edukacji zdrowotnej.

2024-04-18

Pani Magdalena Grudzińska, która jest pielęgniarką, rozmawiała z seniorami o profilaktyce w zakresie dbania o swoje zdrowie.

Logo programu Senior Plus

Ponadto udzieliła seniorom informacji dotyczących prawidłowego pomiaru parametrów życiowych. Jest to bardzo ważne. Parametry życiowe odpowiadają za nasze funkcje życiowe i wpływają na ogólną pracę organizmu, w tym wszystkich narządów i układów. Zaliczyć możemy do nich między innymi tętno, temperaturę, saturację krwi, ciśnienie i oddech. To było ważne spotkanie dla seniorów. Dziękujemy serdecznie za wizytę.