2010-03-30

W dniu 30.03.2010 r. odbyło się spotkanie z seniorami Związku Rencistów i Emerytów "Zgoda" w Libiążu, w trakcie którego poruszono problematykę przemocy w rodzinie.
Omówiono najistotniejsze kwestie dotyczące przemocy domowej z uwzględnieniem: definicji przemocy, faz przemocy, cyklu, rodzaju przemocy, jak rozpoznać przemoc oraz przedstawiono ofertę pomocową dla osób i rodzin uwikłanych w przemoc.