Spotkanie Związku Emerytów i Rencistów "Zgoda" w Libiążu
2010-05-11

W dniu 11.05.2010 r. odbyło się spotkanie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów "Zgoda" w Libiążu. Miało ono charakter edukacyjno-integracyjny na temat zjawiska niepełnosprawności.
Celem spotkania było przekazanie informacji dotyczącej niepełnosprawności oraz przedstawienie oferty pomocowej dla osób i rodzin dotkniętych zjawiskiem niepełnosprawności. Spotkanie prowadził pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu.