Podsumowanie kampanii społecznnej o charakterze profilaktycznym ,,Ruch i zabawa – nasza wspólna sprawa. Chroń dzieci w sieci”. Profilaktyka uzależnień gier komputerowych, e-narkotyków i cyberprzemocy.
2017-09-18